İKÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Hedef ve Amaçları

İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı olarak amacımız: 

  • Dış paydaş ağının temel öğelerinden aday, aile ve eğitim kurumlarıyla basın-yayın organlarından dijital medya ve sosyal ağlardaki kurumsal hesaplardan, saha etkileşiminden doğan iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak, 
  • Dış paydaş ağının temel öğelerinden basın-yayın organlarıyla, kamuoyunu bilgilendirme ve İKÜ markasının eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarının kamuya ulaşmasını sağlamak, 
  • Dış paydaş ağından gelen, eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk temelli proje ve işbirliği talepleriyle iç paydaşlar arasında bulunan iletişim ve koordinasyonun sağlanması,  
  • İç paydaşların temel öğelerinden olan öğrencilerin, yükseköğretim hizmeti kapsamında beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak iletişim ve etkileşim ortamını raporlanabilir ve ölçülebilir düzeyde karşılamak,

İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı olarak hedeflerimiz:

  • İç paydaşların bilgi ve iletişim gereksinimlerinin iç iletişim enstrümanlarıyla etik ilkeler çerçevesinde paylaşımı, ölçümlenmesi ve raporlanması, 
  • İç paydaşların bilgi ve iletişim gereksinimlerinde temel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporlanması, 
  • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmaların çıktılarını dış paydaşlarla etik, objektif ve ölçülebilir enstrümanlar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılması,
  • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin iç paydaşlarından gelen tanıtım ve iletişime ilişkin basılı ve dijital materyallerin, etkinlik ve organizasyon taleplerinin alınması ve karşılanması, 
  • Dış paydaş ağının öğelerinden olan basın-yayın organlarıyla kamuyu bilgilendirme sorumluluğu kapsamında iletişim ağının geliştirilmesi, 
  • Stratejik planın ilkeleri ve çerçevesi doğrultusunda yeni iletişim stratejileri oluşturmak ve işbirliği ağını belirlemek.