Tasarım ve İçerik Yönetimi

  • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) iç ve dış paydaşları tarafından talep edilen tasarım ve içerik taleplerinin koordinasyonu sağlanmaktadır.
  • İç ve dış paydaşların taleplerinin grafik, tasarım, metin yazımı ve basım aşamalarına ilişkilerin brieflerinin toplanması ve buna yönelik içeriklerin hazırlanması için çalışılmaktadır.
  • İKÜ’nün marka bilinirliği ve imajına katkı sunacak tanıtım ve kurumsal kimlik malzemeler kurumsal mesajlar çerçevesinde hazırlanmaktadır.
  • Dijital ve sosyal medya, kurum içi ilişkiler ve organizasyon, medya ilişkileri, eğitim kurumları ilişkileri ve diğer süreçlere ilişkin ihtiyaç duyulan tasarım ve içerik talepleri yerine getirilmektedir.
Hayriye Berfin Atar
Hayriye Berfin Atar
Grafik Tasarım Sorumlusu
Dahili: 4044